MADEIRA 1- MADERA 1 -WOOD 1 - BOIS 1

- A importancia de cortar a madeira en orixe para cada instrumento musical. Xeralmente, corte radial para instrumentos de arco e corte tanxencial para os instrumentos de corda, procurando sempre a simetría da veta.

 

- La importancia de cortar la madera en origen para cada instrumento musical. Generalmente, corte radial para instrumentos de arco y corte tangencial para los instrumentos de cuerda, buscando siempre la simetría de la veta.

 

-The importance of cutting wood origin for each musical instrument. Generally, radial section for string instruments and tangential cutting for strings, always looking for the symmetry of the grain.

 

- L'importance de la réduction origine du bois pour chaque instrument de musique. En général, section radiale pour instruments à cordes et coupe tangentielle pour cordes, toujours en quête de la symétrie du grain.


Escribir comentario

Comentarios: 0