DOAZON PANDEIRETA - DONACIÓN PANDERETA - TAMBOURINE DONATION - DON TAMBOURINS - DOAÇÃO PANDEIRETA

- En Novembro de 2018, aproveitando que un grupo participaba nun treking en Nepal, enviouse unha pandeireta de 5 pares de ferreñas en madeira de piñeiro, para doar a escola para cativos no Nepal.

 

- En Noviembre de 2018, aprovechando que un grupo participaba en un treking en Nepal, se envió una pandereta de 5 pares de sonajas en madera de pino, para donar a una escuela para niñ@s en el Nepal.

 

- In November 2018, taking advantage of the fact that a group was participating in a trek in Nepal, a tambourine of 5 pairs of jingles in pine wood, was sent to donate to a school for children in Nepal.

 

- En novembre 2018, profitant du fait qu'un groupe participait à un trek au Népal, un tambourin de 5 paires de cymbales en bois de pin a été envoyé en don à une école pour enfants au Népal.

  

- Em novembro de 2018, aproveitando o fato de um grupo estar participando de uma caminhada no Nepal, uma pandeireta de 5 pares de soalhas de madeira de pinheiro foi enviado para doar a uma escola para crianças no Nepal