IES MONTE DA VILA

- Fai uns días nova conferencia para achegar as experiencias da luthería, da artesanía e do mundo laboral e musical aos alumn@s da ESO do IES Monte da Vila - O Grove.

Moitas grazas ao centro por dar a oportunidade de mostrar este traballo e aos alumn@s o recibimento e interese mostrado.

 

- Hace unos días nueva conferencia para acercar las experiencias de la luthería, de la artesanía y del mundo laboral y musical a los alumn@s de la ESO del IES Monte da Vila de O Grove.

Muchas gracias al centro por dar la oportunidad de mostrar este trabajo y a los alumn@s el recibimiento e interes mostrado.

 

- A few days ago, a new conference to bring the experiences of luthery, crafts and the world of work and music to the students of the ESO of the IES Monte da Vila of O Grove.

Many thanks to the center for giving the opportunity to show this work and to the students for the welcome and interest shown.