CLASICOS

MODERNOS

ENCERDADO


ENCERDADO DE ARCOS

Encerdado de calqueira arco tanto Barroco, Clásico coma Moderno con críns de primeira calidade, blancas, grises ou negras de Mongolia.

Arranxo de noces, botóns, coiros, parafusos e entorchado.