mar

16

feb

2021

DOAZON PANDEIRETA - DONACIÓN PANDERETA - TAMBOURINE DONATION - DON TAMBOURINS - DOAÇÃO PANDEIRETA

- En Novembro de 2018, aproveitando que un grupo participaba nun treking en Nepal, enviouse unha pandeireta de 5 pares de ferreñas en madeira de piñeiro, para doar a escola para cativos no Nepal.

 

- En Noviembre de 2018, aprovechando que un grupo participaba en un treking en Nepal, se envió una pandereta de 5 pares de sonajas en madera de pino, para donar a una escuela para niñ@s en el Nepal.

 

- In November 2018, taking advantage of the fact that a group was participating in a trek in Nepal, a tambourine of 5 pairs of jingles in pine wood, was sent to donate to a school for children in Nepal.

 

- En novembre 2018, profitant du fait qu'un groupe participait à un trek au Népal, un tambourin de 5 paires de cymbales en bois de pin a été envoyé en don à une école pour enfants au Népal.

  

- Em novembro de 2018, aproveitando o fato de um grupo estar participando de uma caminhada no Nepal, uma pandeireta de 5 pares de soalhas de madeira de pinheiro foi enviado para doar a uma escola para crianças no Nepal


vie

05

feb

2021

REDES SOCIAIS - REDES SOCIALES - SOCIAL NETWORKS - RÉSEAUX SOCIAUX

 

 

 - Podes seguir a Luthería Davila nas redes sociais facebook, instagram e twitter.

 

 

- Puedes seguir a Luthería Davila en las redes sociales facebook, instagram y twitter.

 

 

- You can follow Luthería Davila on the social networks facebook, instagram and twitter.

 

 

- Vous pouvez suivre Luthería Davila sur les réseaux sociaux facebook, instagram et twitter.

 

 

- Você pode acompanhar Luthería Davila nas redes sociais facebook, instagram e twitter.

mar

02

dic

2014

SORTEO CUNCA - SORTEO TAZA - A CUP DRAW - A TIRAGE COUPE

- Queres gañar unha cunca coma esta? Entra no facebook de LUTHERIA DAVILA e participa..


- ¿Quieres ganar una taza como esta? Entra en el facebook de LUTHERIA DAVILA y participa.


- Want to win a cup like this? Enter the facebook of LUTHERIA DAVILA and participate..


- Vous voulez gagner une tasse comme ça? Entrez le facebook de LUTHERIA DAVILA et de participer.

Leer más 0 comentarios

jue

27

mar

2014

MADEIRA 1- MADERA 1 -WOOD 1 - BOIS 1

- A importancia de cortar a madeira en orixe para cada instrumento musical. Xeralmente, corte radial para instrumentos de arco e corte tanxencial para os instrumentos de corda, procurando sempre a simetría da veta.

 

- La importancia de cortar la madera en origen para cada instrumento musical. Generalmente, corte radial para instrumentos de arco y corte tangencial para los instrumentos de cuerda, buscando siempre la simetría de la veta.

 

-The importance of cutting wood origin for each musical instrument. Generally, radial section for string instruments and tangential cutting for strings, always looking for the symmetry of the grain.

 

- L'importance de la réduction origine du bois pour chaque instrument de musique. En général, section radiale pour instruments à cordes et coupe tangentielle pour cordes, toujours en quête de la symétrie du grain.

Leer más 0 comentarios

jue

06

feb

2014

BENVID@S - BIENVENID@S - WELCOME - BIENVENUE

Benvid@s a Luthería Davila.

Un novo espazo para a música que arranca coa presentacion desta nova web.

Agradecer a visita e apoio.

Grazas.

 

Bienvenid@s a Luthería Davila.

Un nuevo espacio para la música que arranca con la presentación de esta nueva web.

Agradecer la visita y el apoyo.

Gracias.

 

Welcome to Luthería Davila. 

A new space for music that starts with the presentation of our new website. 

Thank and support the visit. 

Thank you.