vie

24

dic

2021

Bo Nadal - Feliz Navidad - Merry Christmas

 

- Música, son e ritmo que acompáñanos en cada recuncho. Música que atopamos en todas partes na que sumerxirse para animarse, relaxarse, alegrarse, divertirse... na que se reflexa cada sensación que procuramos. Que non falte e acompañe nestas datas para deséxarvos Bo Nadal e Bo ano 2022.

 

- Música, sonido y ritmo que nos acompaña en cada esquina. Música que encontramos en todas partes en la que sumergirse para animarse, relajarse, alegrarse, divertirse... en la que se refleja cada sensación que buscamos. Que no falte y acompañe en estas fechas para desearos Feliz Navidad y Feliz año 2022.

 

- Music, sound and rhythm that accompanies us in every corner. Music that we find everywhere in which to immerse ourselves to cheer up, relax, rejoice, have fun ... in which every feeling we seek is reflected. Do not miss and accompany on these dates to wish you Merry Christmas and Happy 2022.

mar

16

feb

2021

DOAZON PANDEIRETA - DONACIÓN PANDERETA - TAMBOURINE DONATION - DON TAMBOURINS - DOAÇÃO PANDEIRETA

- En Novembro de 2018, aproveitando que un grupo participaba nun treking en Nepal, enviouse unha pandeireta de 5 pares de ferreñas en madeira de piñeiro, para doar a escola para cativos no Nepal.

 

- En Noviembre de 2018, aprovechando que un grupo participaba en un treking en Nepal, se envió una pandereta de 5 pares de sonajas en madera de pino, para donar a una escuela para niñ@s en el Nepal.

 

- In November 2018, taking advantage of the fact that a group was participating in a trek in Nepal, a tambourine of 5 pairs of jingles in pine wood, was sent to donate to a school for children in Nepal.

 

- En novembre 2018, profitant du fait qu'un groupe participait à un trek au Népal, un tambourin de 5 paires de cymbales en bois de pin a été envoyé en don à une école pour enfants au Népal.

  

- Em novembro de 2018, aproveitando o fato de um grupo estar participando de uma caminhada no Nepal, uma pandeireta de 5 pares de soalhas de madeira de pinheiro foi enviado para doar a uma escola para crianças no Nepal


vie

05

feb

2021

REDES SOCIAIS - REDES SOCIALES - SOCIAL NETWORKS - RÉSEAUX SOCIAUX

 

 

 - Podes seguir a Luthería Davila nas redes sociais facebook, instagram e twitter.

 

 

- Puedes seguir a Luthería Davila en las redes sociales facebook, instagram y twitter.

 

 

- You can follow Luthería Davila on the social networks facebook, instagram and twitter.

 

 

- Vous pouvez suivre Luthería Davila sur les réseaux sociaux facebook, instagram et twitter.

 

 

- Você pode acompanhar Luthería Davila nas redes sociais facebook, instagram e twitter.

mar

02

dic

2014

SORTEO CUNCA - SORTEO TAZA - A CUP DRAW - A TIRAGE COUPE

- Queres gañar unha cunca coma esta? Entra no facebook de LUTHERIA DAVILA e participa..


- ¿Quieres ganar una taza como esta? Entra en el facebook de LUTHERIA DAVILA y participa.


- Want to win a cup like this? Enter the facebook of LUTHERIA DAVILA and participate..


- Vous voulez gagner une tasse comme ça? Entrez le facebook de LUTHERIA DAVILA et de participer.

Leer más 0 comentarios

jue

27

mar

2014

MADEIRA 1- MADERA 1 -WOOD 1 - BOIS 1

- A importancia de cortar a madeira en orixe para cada instrumento musical. Xeralmente, corte radial para instrumentos de arco e corte tanxencial para os instrumentos de corda, procurando sempre a simetría da veta.

 

- La importancia de cortar la madera en origen para cada instrumento musical. Generalmente, corte radial para instrumentos de arco y corte tangencial para los instrumentos de cuerda, buscando siempre la simetría de la veta.

 

-The importance of cutting wood origin for each musical instrument. Generally, radial section for string instruments and tangential cutting for strings, always looking for the symmetry of the grain.

 

- L'importance de la réduction origine du bois pour chaque instrument de musique. En général, section radiale pour instruments à cordes et coupe tangentielle pour cordes, toujours en quête de la symétrie du grain.

Leer más 0 comentarios

jue

06

feb

2014

BENVID@S - BIENVENID@S - WELCOME - BIENVENUE

Benvid@s a Luthería Davila.

Un novo espazo para a música que arranca coa presentacion desta nova web.

Agradecer a visita e apoio.

Grazas.

 

Bienvenid@s a Luthería Davila.

Un nuevo espacio para la música que arranca con la presentación de esta nueva web.

Agradecer la visita y el apoyo.

Gracias.

 

Welcome to Luthería Davila. 

A new space for music that starts with the presentation of our new website. 

Thank and support the visit. 

Thank you.